...
Biliyormuydunuz ?
Başka göster
Bulmaca Sözlüğü
Soruya göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cevaba göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Aklınıza takılan bulmaca sorularını arayın!...
Eski Yunanlı, Grek Nedir? ; helen
Eski Yunanlılara göre, tanrıları ölümsüzleştiren gıda Nedir? ; ambrosia
Eski Yunanlılarca kullanılmış bir çeşit hafif tekne Nedir? ; kerkuros
Eski Yunanlılarda halk şiirlerini, kahramanlık destanlarını, gelenekleri sözlü olarak aktaran kimse Nedir? ; mnemon
Eski Yunanlılarda kadın ve erkeklerin giydikleri çok bol harmani Nedir? ; himation
Eski Yunanlılarda konser verilen basamaklı yer Nedir? ; odeon
Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad Nedir? ; aed
Eski Yunanlılarda, eşit olmayan iki ses arasında kulakla seçilebilecek en küçük aralığa verilen ad Nedir? ; koma
Eski Yunanlılarda, özellikle Makedonya piyadelerinin çekirdeğini oluşturan mızraklı alay Nedir? ; falanj
Eski Yunanlıların Dionysos şerefine okudukları tören şarkısı Lirik şiir Nedir? ; ditiramp
Eski Yunanlıların gömlek biçiminde kadın giysisi Nedir? ; diplois
Eski Yunanlıların kullandığı Kitharis şeklinde bir tür mızraplı saz Nedir? ; lyra
Eski Yunanlıların kullandığı, yaklaşık 3m.uzunluğunda bir ölçü birimi Nedir? ; akaina
Eski Yunanlıların milli ayakkabısı Nedir? ; krepis
Eski zaman yapıtları üzerinde, zamanla oluşmuş eskimiş yüzey Nedir? ; patina
Eski zamanda kağıt yerine kullanılan ve üzerine yazı yazılan deri Nedir? ; akderi
Eski zamandan kalan, arkaik Nedir? ; eskil
Eski zamanla ilgili Nedir? ; atik
Eski zamanlarda ağaç kesmeye yarayan büyük testere, hızar Nedir? ; bıçkı
Eski zamanlarda çobanların giydiği koyun derisinden yapılmış kıyafet Nedir? ; nebris
Eski zamanlarda lakab olarak kullanılan insanları kişilikleri hakkında bilgi vermeye yarayan bir sıfat Nedir? ; cırnı
Eski zamanlarda sıkça kullanılan köseleden yapılan bir nevi su kabı Nedir? ; kırba
Eski zamanlarda, bazı mesleklerde en yüksek mahkemeyi teşkil eden meclis Nedir? ; sanato
Eski, bakımsız yapı Nedir? ; kozuk
Eski, bol ve biçimsiz giysi Nedir? ; hıllik
Eski, ezeli Nedir? ; kadim
Eski, geçmiş, önceki Nedir? ; esbak
Eski, köhne Nedir? ; bali
Eski, köklü soydan gelen Nedir? ; balisoy
Eski, kullanılmış Nedir? ; cala
Eski, seki, eksi örneğinde olduğu gibi, bir sözcük içindeki seslerin yerini değiştirerek elde edilen yeni sözcüğe verilen ad Nedir? ; anagram
Eski, tek kulplu su ya da şarap kabı Nedir? ; lagena
Eski, yamalık parça Nedir? ; kirkit
Eski, yıpranmış elbiseler Nedir? ; atmar
Eski, yıpranmış kullanılamaz hale gelmiş Nedir? ; hışır
Eski, yırtık elbise Nedir? ; cıngıl
Eskici Nedir? ; pareduz
Eskici Nedir? ; parduz
Eskiçağ Mısırın yukarı kesiminde, Nil kıyısında hüküm süren Habeşistan kraliçelerine verilen ad Nedir? ; kandake
Eskiçağ okullarında uygulanan bir çeşit belagat terimi Nedir? ; khreia
Eskiçağ trajedi ve komedilerinde koro şefi Nedir? ; koryphaios
Eskiçağ trajedisinde, koronun sahneye girdikten sonra söylediği ilk şarkı Nedir? ; parodos
Eskiçağda binicilerin giydiği bir zırh takımı Nedir? ; kataphraktes
Eskiçağda kullanılan bir savaş gemisi Nedir? ; biremis
Eskiçağda Mısırda gözenekli topraktan yapılan kap Nedir? ; kanope
Eskiçağda özellikle Mısırlılarda kopyacı, kayıtçı sekreter Nedir? ; scriba
Eskiçağda Perslilerin Çanakkale Boğazını geçmekte kullandığı, yanyana eklenerek köprü oluşturan mavnalara verilen ad Nedir? ; schedia
Eskiçağda şehrin stratejik noktalarında nöbet tutan gece bekçileri Nedir? ; nocturnus
Eskiçağda ve Bizans devrinde Çoruh ırmağına verilen ad Nedir? ; boas
Eskiçağda Yahudi ayinlerinde kullanılan üflemeli çalgı Nedir? ; şofar
Eskiçağda Yunanistanda şüpheli kişi haline gelmiş bir vatandaşın sürgün edilmesi Nedir? ; ostrakismos
Eskiçağda, bir şairin daha önceki ileri sürdüğü yargılardan caydığını bildirmek için yazdığı şiir Nedir? ; palinodia
Eskiçağda, bir yapının önünde veya yanlarında bulunan revaklı giriş Nedir? ; khalkidikon
Eskiçağda, oyunun, koronun girişinden önce gelen ve konunun açıklanmasını hazırlayan giriş bölümü Nedir? ; prolog
Eskiçağda, ölümsüzlüğü temsil eden Mısır nazarlığı Nedir? ; şen
Eskiçağda, pişmiş topraktan yapılmış delikli fırın Nedir? ; klibanos
Eskiçağlarda, küreklerin hareketini ayarlamak için kürekçilerin söylediği ritimli şarkı Nedir? ; keleusma
Eskiçağlarda, sedir ağaçlarının reçinelerinden hazırlanan şarap Nedir? ; kedrites
Eskide, su veya şarap satan kimselere verilen ad Nedir? ; abkar
Eskiden 1283 gram ya da 400 dirhem ağırlığındaki ölçü birimi; okka Nedir? ; kıyye
Eskiden açık saçlı, çember takmayan gayrimüslim kadınlarına verilen ad Nedir? ; nifi
Eskiden adet, tören Nedir? ; deb
Eskiden ağır cezalıların ayaklarına takılan kalın zincir Nedir? ; pranga
Eskiden ağır hapis mahkumlarının boynuna geçirilen demir halka Nedir? ; lale
Eskiden Akdenizde kullanılmış üç direkli bir tekne Nedir? ; pink
Eskiden akıl hastalarına bakmakla yükümlü gardiyan, hademe Nedir? ; güllabici
Eskiden akıl hastalarına bakmakla yükümlü gardiyan, hademe Nedir? ; güllabi
Eskiden akıl hastanelerine verilen ad Nedir? ; bimarhane
Eskiden albay Nedir? ; miralay
Eskiden alınan başlık parası Nedir? ; yeği
Eskiden Alman ordusunda kullanılmış bir tür tabanca Nedir? ; parabellum
Eskiden Almanyada kullanılan ve değeri bölgelere göre değişen hacim ölçüsü Nedir? ; ohm
Eskiden Amerika Birleşik Devletleri nehirlerinde taşıma işlerinde kullanılan büyük tekne Nedir? ; ark
Eskiden Amerikada bazı kabilelerin hindistan cevizi suyunu kaynatıp yoğunlaştırarak yaptıkları içki Nedir? ; orraka
Eskiden Anadolu beyliklerinde donanma hizmetlerinde görevlendirilen asker Nedir? ; azeb
Eskiden Anadoluda kurulup gelişen esnaf teşkilatı Nedir? ; fütüvvet
Eskiden Anadolunun güneyinde ve Suriyenin kuzeyinde konuşulan Hint-Avrupa ailesine bağlı ölü dil Nedir? ; luvi
Eskiden Anadolunun kimi yörelerinde kullanılan 16kglık ağırlık ölçüsü Nedir? ; put
Eskiden Anadoluya verilen ad Nedir? ; rum
Eskiden Aralık ayına verilen ad Nedir? ; ilkkanun
Eskiden Arapların Recep ayında kestikleri kurban Nedir? ; atire
Eskiden arkeoloji anlamında kullanılan sözcük Nedir? ; atikiyat
Eskiden arkeoloji anlamında kullanılan sözcük Nedir? ; atikiyat
Eskiden asker tayını Nedir? ; ceraye
Eskiden asker yetiştirilmek için, savaş tutsaklarından beşte bir oranında ayrılan acemioğlan adaylarına verilen ad Nedir? ; pencik
Eskiden askerlerin aldıkları üç aylık maaşın Şevval, Zilkade ve Zilhicce aylarına denk gelen dördüncü bölümü Nedir? ; lezez
Eskiden Atinada Athena tapınağının temizlenip, tanrıçanın heykelinin yıkanıp süslenmesiyle kutlanan temizlik bayramı Nedir? ; kallynteria
Eskiden atlet yerine giyilen beyaz iç çamaşırı Nedir? ; göynek
Eskiden atlı fedai asker Nedir? ; canbaz
Eskiden Avrupada davullarla birlikte askeri müzikte kullanılan küçük yan flüt Nedir? ; fifre
Eskiden Avrupada kentler arasında yolcu taşımakta kullanılan kapalı ve dört tekerlekli at arabası Nedir? ; dilijans
Eskiden Avrupaya verilen bir ad Nedir? ; frengistan
Eskiden avukata verilen ad Nedir? ; muhami
Eskiden avukata verilen ad Nedir? ; mahamat
Eskiden ayakkabıcı ve saraçların ayaklarıyla gerdirerek ayakkabıyı dizleri üzerinde oturtmak için kullandıkları deri kayış Nedir? ; katoki
Eskiden aynı adı taşıyan ottan, bugün ise yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya Nedir? ; çivit
Eskiden bacaların içinde bakır veya kazan asmaya yarayan ucu çengel, kanca Nedir? ; kakariga
Eskiden bağ, bahçe, arsa haline konan ekim toprağı için ödenen vergi Nedir? ; mukataa
Eskiden Bağdat ve İsfehanda dokunan sağlam ipekli kumaş Nedir? ; atabi
Eskiden bahriye topçusuna verilen ad Nedir? ; sudagabo
Kaynaklar Kaynaklar