...
Biliyormuydunuz ?
Başka göster
Bulmaca Sözlüğü
Soruya göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cevaba göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Aklınıza takılan bulmaca sorularını arayın!...
jasp Nedir? ; Mihenk taşı
jaspe Nedir? ; Farklı renk ve kalınlıklarda ipliklerin karıştırılıp bükülmesiyle elde edilen iplik
javel Nedir? ; Ağartmakta ve yara temizlemekte kullanılan kimyasal bir su
javelin Nedir? ; Bir çeşit ince ve uzun kargı
jazkene Nedir? ; Orta ağda kullanılan çelik ilmikli zırh
jegale Nedir? ; Allık, ruj
jegale Nedir? ; Darıdan yapılmış ekmek
jegale Nedir? ; Hayvan göbeği
jejenum Nedir? ; Oniki parmak barsağından sonra gelen ince barsak bölümü
jejunum Nedir? ; İnce bağırsağın bir bölümü
jel Nedir? ; Kozmetikte, hekimlikte kullanılan saydam, pelte kıvamında karışım
jel Nedir? ; Pelte kıvamında saydam ve esnek madde
jel Nedir? ; Saydam ve pelte kıvamında madde
jel Nedir? ; Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
jelatin Nedir? ; Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan saydam, renksiz, kokusuz bir madde
jelatin Nedir? ; Genellikle hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik, kıkırdak, vb. dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
jelatin Nedir? ; Hayvan kemiğinden elde edilen saydam, kokusuz madde
jelatin Nedir? ; Hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından elde edilen saydam ve renksiz bir madde
jelatin Nedir? ; Toz yada tabaka halinde satılan bir kıvam verici
jelbuvaz Nedir? ; Tulum çıkarılmış oğlak derisine bir üfleme borusu ve beş delikli bir kamış düdük bağlanarak yapılan nefesli çalgı
jeloz Nedir? ; Agaragar
jeloz Nedir? ; Bir tür jelatin
jeloz Nedir? ; Deniz yosunlarından çıkarılan bir tür jelatin
jeloz Nedir? ; Deniz yosunlarından çıkarılan bir tür jelatin
jemay Nedir? ; Renkli cam parçalarının yan yana ve üst üste getirilmesiyle yapılan kurşunsuz vitray
jen Nedir? ; Gen
jena Nedir? ; Isıya dayanıklı bir cam
jend Nedir? ; Bir bütünün parçası
jende Nedir? ; Yamalı hırka
jende Nedir? ; Zerdüştün kutsal kitabının adı
jenealoji Nedir? ; Soy ağacı
jened Nedir? ; Lekeli postu kürkçülükte kullanılan memeli bir hayvan
jenerasyon Nedir? ; Kuşak, nesil
jenerik Nedir? ; Bir filmde emeği geçenlerin adlarını içeren ve filmin başında ya da sonunda yer alan liste
jenerik Nedir? ; Filmin başlangıç yazıları
jenerik Nedir? ; Tanıtma yazısı
jenet Nedir? ; Hafif mavimsi olan postu kürk yakası ve manto yapımında kullanılan memeli bir hayvan
jenet Nedir? ; Lekeli postu kürkçülükte kullanılan memeli bir hayvan
jenet Nedir? ; Postu palto yapımında kullanılan memeli bir hayvan
jenever Nedir? ; Dutch ve Hollands Gin olarak da anılan bir cin türü
jengar Nedir? ; Bakır pası
jengar Nedir? ; Bakırdan elde edilen parlak yeşil renkte boya
jengar Nedir? ; Deniz yeşili
jengele Nedir? ; Çatal tırnaklı hayvan
jenkinsit Nedir? ; Hidratlı tabii magnezyum silikat
jenoside Nedir? ; İnsanlığa karşı işlenmiş toplu suçlar
jenosit Nedir? ; Bir insan topluluğunu ulusal, dinsel vb sebeplerle yok etme, soykırım
jenosit Nedir? ; Soy kırımı, katliam
jenosit Nedir? ; Soykırım, katliam
jenotip Nedir? ; Bir organizmanın kalıtsal yapısı, soyyapı
jens Nedir? ; Eski Romada ortak bir atadan geldiklerini kabul eden, kendi aralarında evlenmeyen ve kapalı bir yerleşme alanında yaşayan insan topluluğu
jeodezi Nedir? ; Yer ölçme bilgisi
jeodizi Nedir? ; Yerölçüm
jeofizik Nedir? ; Yerin iç yapısı ile yerin sarsıntı ve yük altında dinamik davranışını araştıran bilim dalına verilen ad
jeokratik Nedir? ; Yerküredeki karaların denizlerden daha büyük olduğu tarihi çağlara verilen isim
jeokronoloji Nedir? ; Yerküreyi etkileyen olaylar dizisini tarihlendirmeye yarayan zaman ölçeği
jeoloji Nedir? ; Yer bilimi
jeoloji Nedir? ; Yer yuvarlağının yapısını,birleşimini,evrimini inceleyen bilim dalı, yer bilimi
jeoloji Nedir? ; Yerin üst yapısı ve yerin geçirdiği evrimleri ve değişimleri inceleyen bilim dalı
jeomorfoloji Nedir? ; Yerbiçimbilim
jeomorfoloji Nedir? ; Yeryüzü engebelerini ve aşınma ile ilgili gelişimleri inceleyen bilim
jeontiklinal Nedir? ; Epirojenik hareketlerle uzun zamandır yürkselen ve buna bağlı olarak sürekli aşınan, yeryüzünün büyük ve yayvan yükseklikteki alanlar
jeopolitik Nedir? ; Devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim
jeosantrik Nedir? ; Yer özekçil
jeosantrik Nedir? ; Yerözekçil
jeosantrizm Nedir? ; Yer özekçilik
jeosenklinal Nedir? ; Yer kabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlıolarak kat kat kalın tortullarla dolmuşbulunan bölümü
jeosenklinal Nedir? ; Yerkabuğunun uzun bir süre çöken, buna bağlı olarak kat kat kalın tortularla dolmuş bulunan bölümü
jeosisimik Nedir? ; Bir patlama sonucu, derinlemesine yayılan dalgaların incelenmesi yoluyla (yeryüzü katmanlarındaki madenleri) araştırma yöntemi
jeot Nedir? ; Kayaçların içinde kristalleşmiş minerallerle dolmuş oyuk
jeotermal Nedir? ; Yer altındaki sıcak su kaynakları
jeotermal Nedir? ; Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su yada bunlarda elde edilen enerji
jeotropizm Nedir? ; Bitkilerde yerçekiminin etkisiyle ana kökün yere, gövdenin gökyüzüne doğru büyümesi davranışına verilen ad
jeotropizma Nedir? ; Yere yönelim
jerez Nedir? ; İspanyada üretilen ünlü bir şarap
jerez Nedir? ; İspanyada üretilen ünlü bir şarap
jerf Nedir? ; Derin
jerfa Nedir? ; Derinlik
jerfin Nedir? ; Kapı sürmesi
jerm Nedir? ; Gelişiminin başlangıç dönemindeki embriyo taslağı
jerm Nedir? ; Tohum cinsiyet hücresi
jermisid Nedir? ; Mikropları öldürücü madde
jermisit Nedir? ; Hastalıklara neden olan mikroorganizmaları öldüren antiseptik ve dezenfektanların ortak adı
jeromorfizm Nedir? ; İhtiyarlık
jersey Nedir? ; Bir kültür sığırı türü
jersey Nedir? ; Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlıbir kültür ırkı sığırı
jerzynowka Nedir? ; Böğürtlenden yapılan bir Polonya likörü
jest Nedir? ; Genellikle yerinde yapılan ve beğenilen davranış
jest Nedir? ; Rol gereği yapılan vücut hareketleri
jest Nedir? ; Yerinde yapılan ve beğenilen davranış
jestiyon Nedir? ; Bir devlet saymanının bir mali yıl içerisinde ya da görev süresi boyunca gerçekleştirdiği işlemlerin tümü
jete Nedir? ; İspanyanın on yedi özerk bölgesinden biri
jetlag Nedir? ; Uzun süreli uçuşlarda vücudun saat farkına uyum sağlayamayarak rahatsızlanması
jeton Nedir? ; Kimi aygıtlarda ve işlerde para yerine kullanılan küçük marka
jeton Nedir? ; Telefonu açmak, kimi taşıtlara binmek, kimi yerlere girmek için para yerine kullanılan küçük, metal ya da plastik marka
jetski Nedir? ; Su kızağı
jeu Nedir? ; Fransız Ortaçağında bir oyun biçimi
jıyan Nedir? ; Kükremiş, kızgın, coşmuş
ji Nedir? ; Hollandada bir körfez
ji Nedir? ; Japon kılıcında hamonun üstündeki yüzey
Kaynaklar Kaynaklar