...
Biliyormuydunuz ?
Başka göster
Bulmaca Sözlüğü
Soruya göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cevaba göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Aklınıza takılan bulmaca sorularını arayın!...
Tasavvufta cem denilen mertebeden sonra gelen bir makam Nedir? ; fark
Tasavvufta dünyaya verilen ad Nedir? ; ribat
Tasavvufta insan ruhlarının yaratıldığı zamana verilen ad Nedir? ; elest
Tasavvufta insanın gönlünde sevinç uyandıran söz ya da görünüş Nedir? ; rakika
Tasavvufta Kuranı ezbere okuyan bir ermişe Tanrının tecelli etmesi Nedir? ; matla
Tasavvufta yüksek bir mertebe Nedir? ; ferdiyet
Tasavvufta, Allahın maddasel ve bedensel kuluyla birleşerek tekleşmesi Nedir? ; hulul
Tasavvufta, kalbin sezgi yoluyla elde ettiği duyu üstü bilgi Nedir? ; marifet
Tasavvufta, sufinin olan varlık ve benliği ile Tanrıya bağlanıp Onun dışındaki tüm varlıklardan sıyrılması Nedir? ; ram
Tasfiye Nedir? ; likidasyon
Tasım mantığında, bir önermenin anlamı Nedir? ; vekton
Tasma Nedir? ; gal
Tasma ipi Nedir? ; yular
Tasma ipi Nedir? ; haltuk
Tasma ipi Nedir? ; hışhış
Tasmanya ve Avustralyada toprak altında yaşayan, 50cm.uzunluğunda, porsukgillerden keseli-memeli türü Nedir? ; bandikut
Tasvir Nedir? ; betim
Tasviri Nedir? ; deskriptif
Taş Nedir? ; seng
Taş ağaç yarmaya yarayan alet Nedir? ; kültünk
Taş atmak için kullanılan savaş silahı Nedir? ; katapeltes
Taş balığı Nedir? ; eşkina
Taş balıklarının, en çok da mercan balığının kışı geçirdikten sonra çıkıp dolaştıkları düzlük yer Nedir? ; ova
Taş bilimi Nedir? ; litoloji
Taş bina yapımında kapı yerlerine konulan büyük taş Nedir? ; söğe
Taş çekici, balyoz Nedir? ; maço
Taş çıkarmak için kullanılan büyük çekiç Nedir? ; madırga
Taş çıkarmakta kullanılan uzun demir, kaldıraç Nedir? ; muylu
Taş devri mezarı Nedir? ; dolmen
Taş devrinin son çağı ile ilgili Nedir? ; neolitik
Taş dibek Nedir? ; soku
Taş dibek Nedir? ; sokı
Taş dizme Nedir? ; mok
Taş döşenmiş yürüyüş yolu Nedir? ; promenada
Taş duvar Nedir? ; çeper
Taş duvar Nedir? ; pey
Taş duvar Nedir? ; pee
Taş duvar örmede kullanılan demir çekiç Nedir? ; kulük
Taş duvarın üzerine konulan kalın kalas Nedir? ; hatıl
Taş fırını süpürmeye yarayan ucuna bez bağlanan sopa Nedir? ; süngü
Taş gibi olmuş toprak parçası Nedir? ; kesmik
Taş işçiliğinde kullanılan sivri uçlu oyma kalemi Nedir? ; murç
Taş işçisi Nedir? ; haccar
Taş kemer Nedir? ; tol
Taş kırma makinesi Nedir? ; konkasör
Taş kırmada kullanılan küçük tokmak Nedir? ; matırga
Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç Nedir? ; zomp
Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç Nedir? ; valyos
Taş kırmakta kullanılan büyük çekiç Nedir? ; balyoz
Taş kırmaya yarayan ve bir tarafı sivri uçlu öbür tarafı düz olan bir çeşit balyoz Nedir? ; külük
Taş kütlelerinin yer değiştirmeden çatlayıp yarılması Nedir? ; diyaklaz
Taş levreği Nedir? ; minakop
Taş merdiven Nedir? ; ayahçah
Taş meteorit Nedir? ; aerolit
Taş ocağı Nedir? ; kesmelik
Taş silindir Nedir? ; loğ
Taş sökmek, yer kazmak için kullanılan demir kazık Nedir? ; lom
Taş şekline gelmiş kuru toprak Nedir? ; kesek
Taş taşımada kullanılan çatal kazık Nedir? ; karankaş
Taş topluluğu Nedir? ; ayuk
Taş üzerine işlenen, kıvrık uçlu bir yaprak biçimindeki motif Nedir? ; büte
Taş vb. sert cisimlerin çarpmasından ya da batmasından ayak altında olan şişlik Nedir? ; karakabarcık
Taş ve gülle atmak için Romalılar tarafından kullanılan mancınık Nedir? ; onagrus
Taş veya ağaçtan yapılmış büyük havan Nedir? ; dibek
Taş veya demirden yapılmış küçük boru Nedir? ; lüle
Taş veya kerpiç duvarların arasına konulan ağaç Nedir? ; gatli
Taş veya mermerden oyma mezar Nedir? ; lahit
Taş veya tuğladan yapılmış olan yapı Nedir? ; kagir
Taş ya da duvara delik açmak için kullanılan demir küskü Nedir? ; dom
Taş ya da kerpiç duvarın sağlam olması için yer yer duvara konan ağaç, kereste Nedir? ; hatıl
Taş ya da maden çıkarılan yer Nedir? ; ocak
Taş ya da sıva düzeyini taraklamaya,yumuşak taşları yontmaya yarayan bir tür taşçı çekici Nedir? ; dişengi
Taş ya da tuğladan örülerek meydana gelen bir mimari örtü elemanı Nedir? ; tonoz
Taş yığını Nedir? ; çağıl
Taş yığını Nedir? ; kore
Taş yığını Nedir? ; kelek
Taş yığını Nedir? ; örene
Taş yığını Nedir? ; berçin
Taş yığını halinde anıt, mezar veya işaret Nedir? ; kurgan
Taş yontmaya yarayan bir yanı sivri, öbür yanı keskin keser Nedir? ; kıran
Taş yontmaya yarayan iki ağızlı gereç Nedir? ; şahata
Taş zemin Nedir? ; şima
Taş, ağaç yarmaya yarayan alet Nedir? ; kültünk
Taş, alçı gibi işlenebilir gereçleri girintili çıkıntılı yüzeyler durumunda biçimlendirerek yapılmış olan yapıt Nedir? ; rölyef
Taş, alçıtaşı Nedir? ; pur
Taş, kerpiç veya ağaçtan yapılmış hayvan yemliği Nedir? ; alaf
Taş, kum, kil ile karışık sert tabaka Nedir? ; kis
Taş, metal ve seramik gibi kalıcı maddeler üzerine yazılmış yazılarla uğraşan bilim dalına verilen isim Nedir? ; epigrafi
Taş, toprak, kum taşımaya yarayan sedye şeklinde bir çeşit araç, teskere Nedir? ; gejgere
Taş, tuğla vb şeylerle yapılmış duvar Nedir? ; örgü
Taş,mermer gibi sert cisim üzerindeki oyma ve kabartma yazı Nedir? ; kitabe
Taşa veya duvara delik açmak için kullanılan uzun, ağır ve bir ucu sivri demir Nedir? ; küskü
Taşan bir suyun çekildikten sonra bıraktığı tortu Nedir? ; çökel
Taşçı aleti Nedir? ; mitin
Taşçı çekici Nedir? ; badırga
Taşçı çekici Nedir? ; badınga
Taşçı kalemi Nedir? ; minkar
Taşçı kalemi Nedir? ; minser
Taşçı, taş ustası Nedir? ; haccar
Taşçıların kayaları delip parçalamak için kullandıkları 2 metre boyunda, sekiz köşeli demir Nedir? ; baramina
Kaynaklar Kaynaklar