...
Biliyormuydunuz ?
Başka göster
Bulmaca Sözlüğü
Soruya göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cevaba göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Aklınıza takılan bulmaca sorularını arayın!...
Üç, dört yaşında koyun Nedir? ; balta
Üçer dizelik bentlerden oluşan bir İtalyan şiir türü Nedir? ; terzarima
Üçetek Nedir? ; kutmu
Üçgen biçiminde demirden yapılmış ve ağzında file torba bulunan tekneden denize atılıp dibi taramak suretiyle midye avında kullanılan alet Nedir? ; algarna
Üçgen biçiminde kesilip başlanan hamur üstüne, sarımsaklı yoğurt ve yağda pişmiş yumurta dökülerek yenilen bir çeşit çorba Nedir? ; tataraşı
Üçgen biçiminde tarla Nedir? ; muzav
Üçgen katlanıp bükülerek başa bağlanan yemeni Nedir? ; dildade
Üçgen pirizma biçiminde, iki yana bakıntılı çatı, dam Nedir? ; balıksırtı
Üçgen şeklinde telli çalgı Nedir? ; arp
Üçgen şeklinde yelken asılan seren Nedir? ; artene
Üçgen ya da dörtgen biçimli gümüş zincir kap Nedir? ; hemayil
Üçgen, dörtgen vb. geometri terimlerinde kenarlı anlamıyla kullanılan bir söz Nedir? ; gen
Üçgenleme Nedir? ; nirengi
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik dalı Nedir? ; trigonometri
Üçlem Nedir? ; trilem
Üçleme Nedir? ; triloji
Üçlü çatal biçiminde tarım aracı Nedir? ; anadut
Üçlü ya da dörtlü gruplar halinde birbirinin içine geçebilecek biçimde yapılmış sepha takımı Nedir? ; zigon
Üçteker Nedir? ; triportör
Üçten dokuza kadar telin bir arada bükülmesiyle yapılan ve denizcilikte kullanılan halat Nedir? ; ligadora
Üçüncü çağ Nedir? ; senozoik
Üçüncü çağın en son dönemi Nedir? ; pliyosen
Üçüncü Çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi Nedir? ; miyosen
Üçüncü çağın, memelilerin oluştuğu dönem Nedir? ; eosen
Üçüncü Dünya ülkelerinin sorunlarıyla ilgili yapıtlarıyla tanınmış Marksist eğilimli Mısırlı iktisatçı Nedir? ; samiramin
Üçüncü gebelik ayı başından doğuma kadarki devre içinde ana rahmindeki canlıya verilen isim Nedir? ; fetus
Üçüncü jeolojik çağın en son dönemi Nedir? ; pliyosen
Üçüncü Jeolojik çağın miyosen ile eosen arasındaki dönemi Nedir? ; oligosen
Üçüncü pes notaya, Yunanlıların verdiği ad Nedir? ; trite
Üçüncü Selimin bestelediği dini yapıtlarında kullandığı maslas Nedir? ; selimdede
Üçüncü Ur Hanedanlığının çöküşünden sonra Sümerin başkenti olan kent Nedir? ; isin
Üçüncü ve dokuzuncu yüzyıllar arasında Asya ve Avrupada önemli rol oynamış olan eski bir Türk boyu Nedir? ; avarlar
Üçüncü zaman Nedir? ; kenozoyik
Üçüncü zamanın bölündüğü dört büyük devirden son ikisi olan pliyosen ile miyoseni birden kavrayan dizge Nedir? ; neogen
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra Nedir? ; fanfar
Üflemeli bir bakır çalgı Nedir? ; helikon
Üflemeli bir Çin çalgısı Nedir? ; lüboruları
Üflemeli bir İspanyol çalgısı Nedir? ; cobla
Üflemeli bir Kazak çalgısı Nedir? ; sıbızgı
Üflemeli çalgılar Nedir? ; bois
Üflemeli çalgılarda veya org borularında kamış, tahta veya metalden yassı parça Nedir? ; çıkıntı
Üflemeli çalgılarda, gövdenin son kısmındaki huniyi andıran genişlik Nedir? ; kalak
Üflemeli ve tuşlu bir müzik enstürümanı Nedir? ; melodika
Üflemeliler gurubunun Azerbaycan ve Kafkasya müziğinde en çok rastlanan sazlardan biri Nedir? ; tütek
Üflenerek çalınan perdesiz çalgı Nedir? ; borazan
Üfürükçü Nedir? ; rukyehan
Ügendirenin kalın ucunda sabanı temizlemek için takılan demir Nedir? ; cemek
Ülke dışına çıkartılan mallardan alınan gümrük vergisi Nedir? ; reftiye
Ülke Jeodezik ağına dayalı olarak arazide tesis edilen ve harita yapımında kullanılan, önceden bulundukları yerler hesaplanmış olan ana yer kontrol noktaları Nedir? ; nirengi
Ülke ürünlerinin tümüyle gösterilmesi, duyurulmaları ve satılmaları sağlanılmak amacıyla meydana getirilen büyük sataklar Nedir? ; sergi
Ülkede ekonomik alanda kendine yeterli olmaya yönelik rejim Nedir? ; otarsi
Ülkede toplumsal adaleti sağlamaya yönelik reformlar yapılmasını amaçlayan, çoğu yoksul ailelerden gelme genç ve idealist Brezilyalı subaylar arasında 1920lerde gelişen hareket Nedir? ; tenentismo
Ülkeler Nedir? ; memalik
Ülkeler arasında yapılan alışveriş Nedir? ; kliring
Ülkeler, memleketler, diyarlar Nedir? ; hıtat
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü Nedir? ; biz
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü Nedir? ; şip
Ülkemizde de yetiştirilen bir yağ bitkisi Nedir? ; kanola
Ülkemizin bazı yörelerinde saygın, değerli, sözü geçer anlamında kullanılan sözcük Nedir? ; map
Ülker yıldızı Nedir? ; peren
Ülker yıldızı Nedir? ; pervin
Ülkü Nedir? ; vizyon
Ülkü, düstur Nedir? ; şiar
Ülser hastalığına verilen bir başka ad Nedir? ; karha
Ümidi boşa çıkma Nedir? ; anakat
Ümit vaadeden Nedir? ; oldaç
Ümitsiz, çaresiz Nedir? ; nevmit
Ümitsiz, çaresiz Nedir? ; ferdasız
Ün kazanan, ünlü, tanınmış Nedir? ; adalan
Ün salma, tanınma Nedir? ; iştihar
Üniversite Nedir? ; darülfünun
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik aşama Nedir? ; mastır
Üniversite diplomasıyla doktora arasındaki akademik aşama Nedir? ; lisans
Üniversite öğrencilerinin kimlik kartı Nedir? ; şebeke
Üniversite öğretim üyelerinin giydiği, geniş bedenli, uzun ve bol kollu giysi Nedir? ; biniş
Üniversitelerde öğrencilerin ders seçme veya bırakma işlemi Nedir? ; eklesil
Ünlü bir Arap atı cinsi Nedir? ; neci
Ünlü bir Fransız beyaz şarabı Nedir? ; chablis
Ünlü bir Fransız elma Brendisi Nedir? ; calvados
Ünlü bir Fransız portakal likörü Nedir? ; countreau
Ünlü bir Hint destanı Nedir? ; mahabarata
Ünlü bir Hollanda likör markası Nedir? ; bols
Ünlü bir italyan kırımızı şarabı Nedir? ; chianti
Ünlü bir İtalyan vermutu Nedir? ; cinzano
Ünlü bir Macar şarabı Nedir? ; tokay
Ünlü bir Meksika Kahve likörü Nedir? ; kahlua
Ünlü bir özel adın, bir belirgin nitelik yerinde simge gibi kullanılması Nedir? ; adsayma
Ünlü bir viski esaslı İskoç likörü Nedir? ; drambuie
Ünlü bir Yunan brandisi Nedir? ; metaxa
Ünlü birinin ölümü üzerine yazılan şiir Nedir? ; maktel
Ünlü divan edebiyatı şairi Şeyhi tarafından kaleme alınmış bir mesnevi Nedir? ; harname
Ünlü İlhanlı tarihçisi ve devlet adamı Cüveyninin bir başka adı Nedir? ; atamelik
Ünlü kişilerin anısına dikilmiş fakat içine gömü yapılmamış boş mezar anıtlara verilen ad Nedir? ; cenotaphe
Ünlü Moğol destanının kutsal sayılan kadın kahramanı Nedir? ; alangoya
Ünlü Pers kralı I. Hüsrevin lakabı Nedir? ; nuşirevan
Ünlü şair Özdemir Asafın soyadı Nedir? ; arun
Ünlü Türk bilgin El Biruninin Batı dillerindeki adı Nedir? ; aliboron
Ünlü Venüs heykelinin bulunduğu Yunan adası Nedir? ; milo
Ünlü, namlı, şöhretli kimse Nedir? ; atalmış
Ünlü, soylu Nedir? ; angıt
Kaynaklar Kaynaklar