...
Biliyormuydunuz ?
Başka göster
Bulmaca Sözlüğü
Soruya göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Cevaba göre listele;
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Aklınıza takılan bulmaca sorularını arayın!...
Zarar görmüş, zarara uğramış Nedir? ; mutazarrır
Zarar ziyan için biçilen bedel Nedir? ; cereme
Zarar, ziyan yapan hayvanların sahiplerinden, köy korucusunun aldığı para Nedir? ; avayıt
Zarar, ziyan yapan hayvanların sahiplerinden, köy korucusunun aldığı para Nedir? ; avayit
Zarara uğramak Nedir? ; ızrar
Zarara uğratma Nedir? ; ızaa
Zararlar Nedir? ; azrar
Zararlı Nedir? ; muzır
Zararlı bir bitki Nedir? ; karamuk
Zararlı bir ot Nedir? ; andız
Zararlı insan ya da hayvan, baş belası Nedir? ; munzur
Zararlı kuşları yok etmek amacıyla kullanılan zehir Nedir? ; avisit
Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını azaltmak için kullanılan madde ya da maddelerden oluşan karışımlar Nedir? ; pestisit
Zararsız ve sinirli yağ uru Nedir? ; steatom
Zarif giyinen kimse Nedir? ; tirendaz
Zarif ve güzel giyinmiş kimse Nedir? ; kostak
Zarif, kibar Nedir? ; zürefa
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı Nedir? ; kostak
Zarkanatlılarda, arka kanadın ön kenarına dizilmiş çengel biçimli kıllara verilen ad Nedir? ; hamulus
Zarla oynanan bir çeşit oyun Nedir? ; barkut
Zarsı yumurta kesesi Nedir? ; efipi
Zatülcemp hastalığında kaynatılarak içilen maydanozgillerden bir bitki Nedir? ; karabacak
Zatülcenp Nedir? ; satlıcan
Zatürre Nedir? ; pnömani
Zatürre Nedir? ; batar
Zatürre Nedir? ; satlıcan
Zatürre Nedir? ; batar
Zatürree hastalığı Nedir? ; punta
Zatürree ve zatülcenp hastalıklarında göğüste ve sırtta hissedilen ağrı Nedir? ; batan
Zavallı, değersizlere yakışır surette Nedir? ; ahkarane
Zaviye Nedir? ; açı
Zayıf düşmüş hayvanların derilerinin altında yaşayan ve hastalanmalarına neden olan bir tür kurtçuk Nedir? ; okra
Zayıf fikirli ahmak kimse Nedir? ; efin
Zayıf olduğundan koça gelemeyen, Mayıs ayına doğru doğan kuzu Nedir? ; emlik
Zayıf ve çelimsiz at Nedir? ; alaşa
Zayıf yabani hayvan Nedir? ; makluvat
Zayıf yapılı, güçsüz Nedir? ; debil
Zayıf yapılı, güçsüz Nedir? ; dürük
Zayıf yapılı, güçsüz Nedir? ; nahif
Zayıf, cansız Nedir? ; ilek
Zayıf, cılız, hastalıklı Nedir? ; acaruk
Zayıf, cılız, hastalıklı anlamında yerel sözcük Nedir? ; ırkı
Zayıf, cılız, hastalıklı anlamında yerel sözcük Nedir? ; arbaz
Zayıf, cılız, sıska Nedir? ; arkın
Zayıf, hastalıklı, büyümemiş, gelişememiş kimse Nedir? ; hıramık
Zayıf, sıska Nedir? ; arık
Zayıfça tutturulmuş sağlam olmayan Nedir? ; mudara
Zayıflama ya da zayıflatma anlamında eski sözcük Nedir? ; ızaf
Zayıflık, incelik Nedir? ; sahafet
Zebani Nedir? ; hecin
Zebercet Nedir? ; krizolit
Zebercet taşı Nedir? ; perido
Zebra ile Atın birleşmesinden doğan hayvan Nedir? ; zorse
Zebranın ilmi adı Nedir? ; hippotigris
Zehir Nedir? ; avu
Zehir Nedir? ; ağı
Zehir Nedir? ; sem
Zehir Nedir? ; zahnubut
Zehir korkusu Nedir? ; toksifobi
Zehirli bir örümcek cinsi Nedir? ; akalar
Zehirli bir örümcek cinsi Nedir? ; karadul
Zehirli bir örümcek cinsi Nedir? ; bö
Zehirli bir örümcek cinsi Nedir? ; böğ
Zehirli meyveleri olan bir Afrika ağacı Nedir? ; ine
Zehirsiz kısa boyda bir yılan türü Nedir? ; angona
Zehirsiz mantar Nedir? ; glipos
Zeka Nedir? ; anlak
Zeka Nedir? ; zekavet
Zeka düzeyinin normal olmasına rağmen, bazı yetilerin kaybolması, gelişmemesi ile tanımlanan bir öğrenme bozukluğu Nedir? ; disleksi
Zeka gelişiminde gerilik Nedir? ; mentalreterdation
Zeka geriliği Nedir? ; oligofreni
Zeka geriliği Nedir? ; debilite
Zeka geriliğinin ileri şekli Nedir? ; idiot
Zeka geriliğinin ileri şekli Nedir? ; moron
Zeka oyununa dayanan ince anlamlı söz sanatlarından biri Nedir? ; nükte
Zeka ve bunun sonucu olarak eğitim bakımından gelişmemiş kimse Nedir? ; ariyere
Zekâ ve yetenekleri olağanüstü işler başaracak kadar üstün olan kimse, dâhi Nedir? ; oba
Zeka yaşı 25in altında olan en geri zekalılar grubu Nedir? ; idiot
Zekasını hile yapmakta kullanan, kurnaz, açıkgöz Nedir? ; hin
Zeki ve becerikli olmadığı halde kendini öyle sanan Nedir? ; hebenneka
Zeki ve yaramaz çocuk Nedir? ; afacan
Zeki, anlayışlı Nedir? ; fatin
Zemalar da denilen ve Gana ve Fildişi kıyısında yaşayan yerli halk Nedir? ; nzimalar
Zemberek Nedir? ; yay
Zembil çiçeği Nedir? ; hodan
Zemheriden sonra gelen elli günlük kış Nedir? ; doksan
Zemin dokusu olmayan iplikten ya da ipekten örülen kabartma dantel Nedir? ; gipür
Zemin döşemesinde kullanılan dayanıklı taş Nedir? ; bazaltin
Zemin, beton, asfalt gibi yapımlardan, özel aygıt ile alınan silindirik örnek Nedir? ; karot
Zemin, geri plan, görüntünün arka planı Nedir? ; background
Zen Budacılığında rahip adaylarının meditasyon eğitiminde kullanılan kısa ve çelişkili önerme ya da soru Nedir? ; koan
Zen Budizminde oturarak yapılan meditasyona verilen Japonca isim Nedir? ; zazen
Zen düşünmenin ereği olan ruhsal uyanış Nedir? ; satori
Zencefil Nedir? ; ginger
Zencefile yakın uyarıcı nitelikler taşıyan bir bitki Nedir? ; zerumbet
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki ve bu bitkinin bahar olarak kullanılan tohumu Nedir? ; kakule
Zencefilgillerden; Doğu Asyada yetişen ve kök sapları baharat olarak kullanılan ıtırlı bir bitki Nedir? ; havlıcan
Zenci Afrikasında gezgin şair ve müzisyenlere verilen ad Nedir? ; grio
Zenci Afrikasında kullanılan nefesli bir çalgı Nedir? ; mbira
Zenci Afrikasında para yerine kullanılan ve zimbu da denilen yumuşakça kabuğu Nedir? ; kauri
Kaynaklar Kaynaklar