İslam

Allah’ın 99 ismi ve anlamları (Esma’ül Hüsna)

Esmâ-Ül Husnâ, Allah’ın güzel isimleri;

 1. ALLAH Her şeyin gerçek mabudu
 2. RAHMAN Dünyada bütün mahlukatı rızıklandıran
 3. RAHİM Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek
 4. MELİK Bütün mevcudatın gerçek sahibi ve hükümdarı
 5. KUDDÜS C.C. Bütün mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran
 6. SELAM Her türlü tehlikeden kullarını selamette kılan
 7. MÜMİN Kalplerde iman nurunu yakan ve kullarına güven veren
 8. MÜHEYMİN Bütün varlıkları ilim ve kontrolu altında tutan
 9. AZİZ Sonsuz izzet sahibi olan
 10. CEBBAR C.C. İstediğini zorla yaptıran
 11. MÜTEKEBBİR Sonsuz büyüklük ve azamet sahibi
 12. HALİK Her şeyi yoktan yaratan
 13. BARİ Eşyayı ve herşeyin aza, cihazatını birbirine uygun yaratan
 14. MUSAVVİR Her varlığa münasip şekil giydiren
 15. GAFFAR C.C. Çok affeden
 16. KAHHAR Her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden
 17. VEHHAP Bol bol hediyeler veren
 18. REZZAK Bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran
 19. FETTAH Her şeyi hikmetle açan
 20. ALİM C.C. Her şeyi hakkıyla bilen
 21. KABİD İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan
 22. BASİT İstediğinin maddi ve manevi rızkını genişleten
 23. RAFİD İstediği kulunu şeref sahibi iken rezil rüsvay eden
 24. RAFİ Dilediklerinin mertebesini yükselten
 25. MUİZZ C.C. İstediğine izzet veren ve şereflendiren
 26. MÜZİLL İstediğini zelil kılan
 27. SEMİ Gizli açık her sesi işiten
 28. BASİR Her şeyi bütün incelikleriyle gören
 29. HAKEM Hükmeden hakkı yerine getiren
 30. ADL C.C. Tam adaletli, Allah adildir zalimleri sevmez
 31. LATİF Lutfu keremi bol olan
 32. HABİR Her şeyden haberdar olan
 33. HALİM Yaratıklarına son derece yumuşak muamele eden
 34. AZİM Kendisine büyük ümitler beslenen
 35. GAFUR C.C. Kullarının günahlarını bağışlayan
 36. ŞEKUR Rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan
 37. ALİYY Her şeyiyle yüce olan
 38. KEBİR Varlığının kemaline hudut yoktur
 39. HAFIZ Her şeyi muhafaza eden
 40. MUKİT C.C. Her türlü mahlukata münasip rızık veren
 41. HASİB Kullarının bütün fiillerinin hesabını gören
 42. CELİL Yücelik ve ululuk sahibi
 43. KERİM İyilik ve ikramı bol olan
 44. RAKİB Bütün varlıklar üzerinde gözcü
 45. MUCİB C.C. Kullarının dualarına cevap veren
 46. VASİ İlim ve insanı her şeyi içine alan
 47. HAKİM Her şeyi yerli yerinde yapan
 48. VEDÜD İtaatkar kullarını çok seven
 49. MECİD Azamet şeref ve hakimiyeti sonsuz
 50. BAİS C.C. Peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten
 51. ŞEHİD Kullarının her yaptığını gören
 52. HAKK Varlığı hiç değişmeden duran, daima sabit
 53. VEKİL Kendine güvenen kullarının işini en iyi yoluna koyan
 54. KAVİY Güç ve kuvveti sonsuz olan
 55. METİN C.C. Hiçbirşey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen
 56. VELİY Müminlerin dostu olan
 57. HAMİD En çok övülen ve en çok övgüye layık olan
 58. MUHSİ Her şeyin sayısını bir bir bilen
 59. MÜBDİ Mahlukatı örneksiz ve yoktan yaratan
 60. MÜİD C.C. Mahlukatı öldükten sonra yeniden dirilten
 61. MUHYİ Canlılara hayat veren
 62. MÜMİT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan
 63. HAYY Gerçek hayat sahibi olan
 64. KAYYUM Gökleri yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan
 65. VACİD C.C. İstediğini bulan
 66. MACİD Sonsuz şan ve yücelik sahibi
 67. VAHİD İsimlerinde sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan
 68. SAMED Her şey kendisine muhtaç, O kimseye muhtaç değil
 69. KADİR Sonsuz kudret sahibi olan
 70. MUKTEDİR C.C. Her şeye gücü yeten
 71. MUKADDİM Dilediğini öne geçiren
 72. MUAHHİR İstediğini arkaya bırakan
 73. EVVEL Herşeyden önce olan
 74. AHİR Herşeyden sonra olan
 75. ZAHİR C.C. Varlığı apaçık görünen
 76. BATIN Herşeyin iç yüzünden haberdar olan
 77. VALİ Mahlukatın işlerini yoluna koyan
 78. MÜTEALİ Ali, büyük
 79. BERR Herkesten fazla iyilik yapan
 80. TEVVAB C.C. Bütün tevbeleri kabul eden
 81. MÜNTEKİN Suçluları müstehak oldukları cezaya çarptıran
 82. AFÜVY Kullarını çok çok affeden
 83. RAUF Kullarına çok şefkat edip esirgeyen
 84. MALİKÜLMÜLK Hakiki mülk sahibi O dur. Dilediğine verir, dilediğinden alır
 85. ZÜLCELALVELİKRAM Büyüklük, fazl ve kerem sahibi
 86. MUKSİT Bütün işleri denk, birbirine uygun
 87. CAMİ İstediğini istediği şekilde toplayan
 88. GANİY Gerçek zenginlik sahibi ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
 89. MUĞNİ Mahlukatının ihtiyacını giderip zengin kılan
 90. MANİ C.C. İstediği şeyin meydana gelmesine engel olan
 91. DARR Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan
 92. NAFİ Faydalı şeyleri yaratan
 93. NUR Alemleri, istediği simaları ve gönülleri
 94. HADİ Kullarına hidayet veren
 95. BEDİ C.C. Eser ve insanıyla varlığı apaçık görünen
 96. BAKİ Varlığının sonu olmayan
 97. VARİS Bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi
 98. REŞİD Bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran
 99. SABUR C.C. Asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden

Etiketler: , ,

18 Mart 2011 tarihinde admin yazdı. Yorum yapın »

Kaynaklar Kaynaklar