Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

1947 Türkiye Kalkınma Planı nedir, 1947 Türkiye Kalkınma Planı ne demek ?

1947 Türkiye Kalkınma Planı:

Ulaştırma, tarım, enerji gibi altyapı yatırımlarına ve kırsal kesime öncelik verilmesini, madencilik, enerji, demir-çelik ve demiryolları dışında kalan devlete ait iktisadi girişimlerin zamanla özelleştirilmesini öngören, resmen uygulanmamakla birlikte devletçi korumacı sanayileşme anlayışı yerine özel kesime öncelik veren ve büyük ölçüde dış finansmana dayanan ve komisyon başkanı Vaner’in adıyla Vaner planı olarak da anılan plan.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar