Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

2,3-difosfogliserat nedir, 2,3-difosfogliserat ne demek ?

2,3-difosfogliserat:

Alyuvarlarda çok miktarda bulunan, hemoglobinle dönüşümlü bir biçimde bağlanabilen glikoz ürünü bir bileşik, 2,3-DPG, 2,3-BPG, 2,3 bifosfogliserat.

İng. 2,3- diphosphoglycerate

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar