Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

24 Ocak Kararları nedir, 24 Ocak Kararları ne demek ?

24 Ocak Kararları:

1973 ve 1978 yıllarında yaşanan petrol krizleri sonucu dış ticaret açıklarının artması, dışalım istemlerinin baskı altına alınması ile birlikte yaşanan maliyet ve fiyat artışlarına bağlı olarak Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değerlenmesi, dış ticaret açıklarının daha da büyümesi ve dış ödeme sorununun ağırlaşması üzerine Türk parasının ABD Doları karşısında devalüe edilmesi ve dışsatım tanımının yurt dışında veya yurt içinde döviz kazandırıcı işlemleri kapsayacak biçimde genişletilerek dış satımın düşük faizli dışsatım kredileri, döviz tahsisi, dışsatımda vergi iadesi gibi araçlarla özendirilmesi; dış ticaret sermaye şirketlerinin kurulması, dışalımda miktar kısıtlamalarının kaldırılması; KİT ürünleri fiyatlarının piyasada serbestçe belirlenmesi gibi dış ticarette liberalizasyona geçilmesini, dışsatıma yönelik büyüme stratejisinin benimsenmesini ve piyasa mekanizmasına işlerlik kazandırılmasını hedefleyen ve Uluslararası Para Fonu ile 24 Ocak 1980 tarihinde imzalanan istikrar programı.

İng. January 24 Decisions, January 24 Stabilization Decisions, January 24 Austerity Measures

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar