Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

3-(alfa-asetonilbenzil)-4-hidroksikumarin nedir, 3-(alfa-asetonilbenzil)-4-hidroksikumarin ne demek ?

3-(alfa-asetonilbenzil)-4-hidroksikumarin:

bk. varfarin

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)

Kaynaklar Kaynaklar