Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

9-10 Ağustos Kararları nedir, 9-10 Ağustos Kararları ne demek ?

9-10 Ağustos Kararları:

1960’ların sonunda yeniden ortaya çıkan döviz darboğazı yüzünden hükümetin aldığı kararla uygulamaya konulan; sıkı para, vergi gelirlerini artırıcı maliye politikası, dışalım güvencelerinin düşürülmesi ve liberalizasyon listelerinin genişletilmesi, dışsatımı özendirmeye yönelik vergi indirimleri ile kredi kolaylıkları ve 1 doları 9 TL’den 15 TL’ye yükselten % 40 oranındaki devalüasyon gibi önlemleri içeren istikrar programı.

İng. Decisions of Stabilization 9-10 August 1970

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar