Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

a contrario yorum nedir, a contrario yorum ne demek ?

a contrario yorum:

bk. mefhumu muhâlif yorum

İng.a contrario interpretation Alm.a contrario interpretation Fr.interprétation a contrario

Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

Kaynaklar Kaynaklar