Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

A tipi yatırım fonu nedir, A tipi yatırım fonu ne demek ?

A tipi yatırım fonu:

Ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşan ve iç tüzüklerinde (esas sözleşmelerinde) asgari sınırları belirtilmek koşuluyla, portföy değerinin en az % 25’ini özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine bağlanmış olan uzun vadeli yatırım fonu.

İng. A type mutual funds

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar