Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

AB müktesebatı nedir, AB müktesebatı ne demek ?

AB müktesebatı:

İng.EU acquis communautaire Alm.Acquis communitaire Fr.UE acquis communautaire

Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

Kaynaklar Kaynaklar