Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

AB uyum fonu nedir, AB uyum fonu ne demek ?

AB uyum fonu:

İng.EU cohesion fund Fr.UE fonds de cohésion

Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu

Kaynaklar Kaynaklar