Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abamak nedir, abamak ne demek ?

abamak:

(I) 1. Çirkin bir kızı veya kötü bir malı kandırma yoliyle birine yamamak. 2. Bir şeyi birisine zorla vermek. 3. Yüklemek: Suçu benim üzerime abadılar. 4. İftira etmek.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar