Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abanges nedir, abanges ne demek ?

abanges:

1. Aklı eksik, kıt akıllı: Osmanın abanges olduğu yürümesinden belli. 2. Her hareketinde beceriksizlik sezilen adam.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar