Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abanık değşilimi nedir, abanık değşilimi ne demek ?

abanık değşilimi:

1. Hint-Avrupa dilindeki kapantılıların Cermencede uğradığı değişiklik, ki ötümlü abanıkların ötümsüz, ötümsüzlerin de üfürtülü olması şeklinde beliren toptan bir gelişmeden ibarettir. 2. Jean Deny Türkçede kelime sonundaki ötümsüz abanıkların açınık alınca ötümlüleşmelerine ve bu gibi kelimelere gelen ek veya takılar başındaki abanıkların ötüm bakımından kelime sonundaki abanığa uymalarına da Mutation adını veriyor.

Fr. mutation consonantique ou permutation de consonnes

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar