Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abanır yayılışı nedir, abanır yayılışı ne demek ?

abanır yayılışı:

Bir abanığm kendinden önceki veya sonraki abanığa, kendi niteliklerini geçirmesi (bk. Özümleme).

Fr. Dilation eonsonantique

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar