Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abanmak nedir, abanmak ne demek ?

abanmak:

(-e) 1. Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak: “Efendi, sen de ne üstüme abanıyorsun?” -B. Felek. 2. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak: “Baba, 'ya Allah' nidası ile yerinden zorla, oğluna abanarak kalktı.” -R. H. Karay. 3. argo Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. 4. argo Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak: “İki herif zavallıya abanıyorlar.” -A. Rasim. 5. sp. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. 6. sp. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

Güncel Türkçe Sözlük

Kaynaklar Kaynaklar