Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abanmak nedir, abanmak ne demek ?

abanmak:

1. Yüzüstü düşmek. 2. Yüzüstü yere uzanıp yatmak. 3. bk. abalamak (I)-1. 4. Sarkmak, eğilmek: Pencereden abanma.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar