Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abdest nedir, abdest ne demek ?

abdest:

< Far. âb-dest: abtes || apdis || ebdes || abdest etmek: aptes bozmak || abdest almak: aptes almak || abdest salmak: aptes almak || abdest hana: apteshane

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar