Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abeceli sayısal dizin nedir, abeceli sayısal dizin ne demek ?

abeceli sayısal dizin:

Konuları sözcük başlıkları altında ele alıp, her konunun ayrıntılarını numara sırasıyle veren dizin.

İng. alphanumerical indexing

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar