Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abeceli sayısal simge nedir, abeceli sayısal simge ne demek ?

abeceli sayısal simge:

Herhangi bir sınıflamada harf ile rakamın birlikte kullanıldığı simge.

İng. alphanumeric

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar