Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abecesel deyim nedir, abecesel deyim ne demek ?

abecesel deyim:

Her imi belli bir abecenin öğesi olan bir deyim. || Örn. A ile B imlerinden oluşan ABABB deyimi, {A, B, C, D } ye dayalı abecesel bir deyimdir.

İng. alphabet-based expression, word

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar