Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abecesel sınıflamalı katalog nedir, abecesel sınıflamalı katalog ne demek ?

abecesel sınıflamalı katalog:

Konu fişlerinin tek bir abecesel düzende olması yerine, belli birtakım anabölümlere ve her bölüm içinde de daha alt bölümlere ayrılan ve bunların kendi içlerinde abecesel sıraya konulmasıyle oluşan katalog.

İng. alphabetico-classed catalog

BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar