Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abecesiz nedir, abecesiz ne demek ?

abecesiz:

Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik.

İng. illiterate, pre-literate

BSTS / Toplumbilim Terimleri

Kaynaklar Kaynaklar