Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abeş nedir, abeş ne demek ?

abeş:

1. Dönek, hileci. 2. Çirkin, kötü. 3. Gülünç. 4. Saçma sapan. 5. Aksi, söz dinlemez. 6. İnsana yakın olmıyan, yabanıl.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar