Aklınıza takılan her şeyi arayın!...

abetalipoproteinemi nedir, abetalipoproteinemi ne demek ?

abetalipoproteinemi:

1. Lipoprotein üretiminin bozulması, yağın ve yağda eriyen vitaminlerin emilim bozukluğu, retina dejenerasyonu, hipokolesterolemi ve kanda akantositlerin varlığıyla belirgin, otozomal çekinik geçişli genetik hastalık. 2. Plazma lipoproteinlerinden betalipoproteinin tamamının yokluğu, akantositozis.

İng. abetalipoproteinemia

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Kaynaklar Kaynaklar